Czy warto inwestować w Marie Zélie SA? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

Niedawno wystartowaliśmy z kampanią wspieram.mariezelie.com, dzięki której możecie zainwestować w naszą markę. Niemal równocześnie uruchomiliśmy blog biznesowy, na którym możecie przeczytać tekst Krzysztofa Ziętarskiego, prezesa Marie Zélie, w którym dowiecie się m.in. planach rozwoju spółki, zadaniach i działaniach w czasie pandemii czy właśnie możliwościach inwestycji. W związku z tym m.in. w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pytań dotyczących inwestowania w Marie Zélie. Postanowiliśmy na nie odpowiedzieć, aby ułatwić Ci decyzję o inwestycji.

Dlaczego Marie Zélie pozyskuje kapitał? 

Aspiracją marki Marie Zélie jest jak największy wpływ na otaczającą nas kulturę. Chcemy pozytywnie inspirować do czerpania z klasycznej triady – prawdy, dobra i piękna. Środkiem do tego celu jest zwiększanie skali działania marki dzięki atrakcyjnej ofercie i coraz większym zasięgom marki.

By szybki rozwój był możliwy, startując od zera, inwestujemy od podstaw w struktury marki odzieżowej – w wynagrodzenia zespołu, marketing, know-how, sprzęt i produkcję. Oceniamy, że w perspektywie kilkunastu lat marka ma szansę osiągnąć globalny zasięg i sprzedaż mierzoną w miliardach złotych. Wymaga to jednak lat intensywnej pracy wielu zdolnych osób i kapitału, który pozwoli szybko realizować kolejne kamienie milowe (zobacz timeline rozwoju spółki). Większość z naszych inwestycji zwróci się w dłuższym, kilkuletnim terminie. Intensywne inwestycje w pierwszych 4 latach działania marki (sprzedaż wystartowała w czerwcu 2016 r.) pozwoliły dojść nawet do 2 mln zł miesięcznie obsługiwanych zamówień i zbudować ponad 60-osobowy zespół. Miesięcznie realizujemy w Polsce produkcję odzieży wartą kilkaset tys. zł. 

Tak szybki rozwój nie byłby możliwy bez zewnętrznego finansowania. Od 2017 r. (założenie spółki akcyjnej), pozyskaliśmy już finansowanie od ponad 500 akcjonariuszy na blisko 4 mln zł oraz finansowanie dłużne na poziomie ponad 1 mln zł.

Jak mogę zainwestować w Marie Zélie?

Regularnie proponujemy naszym inwestorom emisje akcji o rosnących wycenach, a także instrumenty dłużne, takie jak obligacje lub umowy pożyczek. 

Obecnie jedyną dostępną formą inwestycji jest umowa pożyczki, aktualną ofertę znajdziesz na: wspieram.mariezelie.com.

Zakupu akcji możesz dokonać tylko w momencie, kiedy trwa emisja akcji. Prowadzimy emisje zarówno prywatne (o których możemy informować tylko 149 osób w ciągu 12 miesięcy), jak i publiczne (o których informacje dostępne są publicznie). Obecnie nie prowadzimy emisji akcji, jeśli interesuje Cię objęcie akcji spółki, napisz do nas, a poinformujemy Cię, kiedy pojawi się możliwość inwestycji w akcje: akcjonariat@mariezelie.com.

Umowy pożyczek są negocjowane indywidualnie z każdym inwestorem. Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie i regularne wypłaty odsetek. Aktualną ofertę umów pożyczek znajdziesz na stronie wspieram.mariezelie.com.

23 marca 2019 r. – otwarcie showroomu Marie Zélie w Gdańsku–Oliwie.

Co mogę zyskać, inwestując w Marie Zélie?

Inwestując w akcje Marie Zélie, możesz liczyć na wielokrotny wzrost wartości akcji i ich łatwą sprzedaż, jeśli spółka znacząco zwiększy skalę działania, a jej akcje wejdą do obrotu publicznego, np. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka chce ok. 2024 r. zaoferować inwestorom możliwość sprzedaży akcji dzięki debiutowi na rynku publicznym lub dzięki ofercie wykupu przez kolejnego inwestora.

Cena emisyjna akcji wzrosła od 27 zł w lipcu 2016 r. do 199 zł w listopadzie 2019 r.

Inwestując poprzez umowę pożyczki, otrzymujesz z góry określony zysk wypłacany kwartalnie w formie odsetek, a po zakończeniu umowy spółka zwraca Ci kapitał.

Przy obu rodzajach pożyczki wspierasz rozwój polskiej marki odzieżowej o globalnych aspiracjach, która chce zmieniać otaczającą nas kulturę.

Czy inwestycja w Marie Zélie jest bezpieczna?

Inwestycja w Marie Zélie SA jest obarczona ryzykiem tak jak każda inwestycja. W przypadku startupów takich jak nasz, lista ryzyk uwzględnia jednak czynniki związane ze strategią rozwoju nastawioną na bardzo szybki wzrost. Taka strategia może przynieść wielokrotny wzrost wartości spółki w krótkim czasie, jednak wiąże się z większymi zagrożeniami. Pełna lista ryzyk została przez nas zebrana w dokument, który szczegółowo je opisuje. Dokument znajdziesz na stronie relacji inwestorskich.

Zabezpieczenie umowy pożyczek stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez spółkę.

Przeprowadzane przez nas emisje akcji są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a publiczne emisje akcji podlegają każdorazowo zgłoszeniu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Ile mogę zarobić, inwestując w Marie Zélie?

Dla umowy pożyczki odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Zarobisz tyle, ile przewiduje umowa pożyczki. Zysk jest jasno określony, a odsetki regularnie wypłacane. Po zakończeniu umowy otrzymujesz swój kapitał, a zarobkiem są odsetki, pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych (19%).

Zarobek dla posiadacza akcji nie jest z góry określony. W tym wypadku możesz zarobić na dwa sposoby:

  1. Wzrost wartości akcji – spółka realizuje szybki wzrost skali działania, co przekłada się na jej wzrost wartości, ponieważ jest zdolna wytwarzać coraz większy zysk, kiedy przejdzie do etapu rentownej działalności. Dzięki wzrostowi wartości spółki rośnie również wartość akcji. Akcje możesz obecnie sprzedać samodzielnie po ustalonej z nabywcą cenie, a po wejściu na rynek publiczny będziesz mógł sprzedać akcje w łatwy sposób poprzez rachunek maklerski;
  2. Dywidenda – kiedy spółka przejdzie do etapu rentownej działalności, czyli wykazywania zysku, po pokryciu strat z wcześniejszych lat będzie mogła wypłacać dywidendę. Przy strategii szybkiego wzrostu, dywidenda wypłacona za kilka lat może być bardzo atrakcyjna względem zainwestowanej dziś kwoty. Dzięki zarobkowi z dywidendy możesz być wieloletnim akcjonariuszem spółki, a Twoja inwestycja ma szanse zwrócić się wielokrotnie. Decyzja o wypłacie dywidendy za każdym razem należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
23 marca 2019 r. – Jan Sikora (Sikora Wnętrza) przemawia podczas otwarcia.

Czym jest inwestycja w pożyczkę? A czym w akcje?

Inwestując w pożyczkę, Twój zysk jest z góry określony, a inwestycja ma określone ramy czasowe. Spółka korzysta z pożyczonego kapitału w określonym czasie, po którym kapitał jest Tobie zwracany. Twój zarobek to odsetki w określonej wysokości.

Inwestując w akcje, stajesz się posiadaczem papierów wartościowych, które odzwierciedlają Twój własnościowy udział w spółce. Nabywasz tą drogą prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA), głosowania przedstawianych podczas WZA uchwał oraz nabywasz prawo do otrzymania dywidendy, jeśli WZA podejmie decyzję o jej wypłacie. Udział w WZA jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, poinformujemy Cię o spotkaniu, ale decyzja o udziale należy do Ciebie.

Czy epidemia koronawirusa może zaszkodzić mojej inwestycji?

Sytuacja pandemiczna dotyczy całej gospodarki i wpływa na życie nas wszystkich. Marie Zélie ma jednak wiele atutów, które mogą pomóc wyjść marce z sytuacji obostrzeń gospodarczych obronną ręką. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak gospodarka będzie funkcjonować w najbliższych kilkunastu miesiącach i kiedy sytuacja zacznie się poprawiać, jednak Marie Zélie kontynuuje działalność. Wiemy, że nasz biznes ma solidne podstawy i wierzymy, że jesteśmy w stanie wyjść z tej sytuacji wzmocnieni. Jaka jest nasza postawa w obecnej sytuacji, przeczytasz w specjalnym wpisie, w którym prezes zarządu, Krzysztof Ziętarski, kompleksowo wypowiedział się na ten temat

9 kwietnia 2020 r. – sesja produktowa w showroomie Marie Zélie. Pozuje Anna Wołosz, fot. Justyna Szyszka.

Czy Marie Zélie to polska firma?

Tak, Marie Zélie jako marka powstała w Gdańsku, założona przez Krzysztofa Ziętarskiego (przeczytaj wpis z 2018 r.) w ramach jego działalności gospodarczej w 2016 r.. Marie Zélie SA to spółka założona w 2017 r., w której zdecydowana większość akcji jest w posiadaniu obywateli RP lub spółek polskich. Pracujemy w Polsce, tu tworzymy naszą markę, zlecamy też usługi szycia i współpracujemy z wieloma polskimi firmami. 

Marie Zélie S.A. zarejestrowana jest w gdańskim sądzie rejonowym, odprowadza w Polsce podatki i podlega polskiemu prawu, w tym obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych, zatwierdzonych przez biegłego rewidenta w KRS.

Jak Marie Zélie radzi sobie wobec pandemii?

Prezes zarządu i założyciel marki, Krzysztof Ziętarski, odniósł się szerzej do tego tematu we wpisie: Plany spółki na 2020 rok wobec pandemii.

Jakie są mocne strony Marie Zélie?

Podsumowanie mocnych stron Marie Zélie SA znajdziesz we wpisie: Plany spółki na 2020 rok wobec pandemii.

Masz inne pytania?

Nasz wpis będzie sukcesywnie rozbudowywany. Jeśli masz więcej pytań dotyczących inwestycji w Marie Zélie SA, napisz: inwestorzy@mariezelie.com.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *