Lepsze wyniki finansowe dzięki restrukturyzacji

Dziś na blogu przedstawiamy najnowsze sprawozdanie finansowe przygotowane wg danych na koniec kwietnia 2022 roku. Sprawozdanie opublikowaliśmy już na naszej stronie z materiałami informacyjnymi dla inwestorów oraz dołączyliśmy do dokumentu ofertowego trwającej emisji akcji. Sprawozdanie finansowe za 2021 roku – wzorem lat ubiegłych – zostanie dopiero poddane badaniu biegłego rewidenta . Sprawozdanie za cztery miesiące roku 2022 jest przedstawiane jeszcze w wersji roboczej. Sprawozdanie może ulec korektom w kolejnych miesiącach, jednak zostało przygotowane zgodnie z wymogami rzetelności wg stanu wiedzy na koniec kwietnia 2022 roku.

W ramach tego sprawozdania po raz pierwszy publikujemy też dane za rok 2021, w którym spółka przechodziła kryzys płynności finansowej. Kryzys odbił się niestety negatywnie na terminach zwrotów środków za zwrócone zamówienia naszych klientek. Podobna sytuacja dotknęła wielu naszych kontrahentów, u których zaczęliśmy zalegać z płatnościami, a także inwestorów, którym w lutym 2022 roku wstrzymaliśmy spłaty pożyczek, uruchamiając restrukturyzację, mającą na celu umożliwienie spółce odbudowania działalności po jej nieudanym skalowaniu w 2021 roku. 

W 2021 roku kontynuowaliśmy plan dojścia do rentowności poprzez zwiększenie skali działalności. Główna przyczyna kryzysu to fakt, że spółka w trudnym, COVID-owym roku 2020 zgromadziła zbyt mało gotówki na zrealizowanie tego celu. Doprowadziło to do konieczności sprzedaży towaru z niższą marżą, by móc pokrywać bieżące zobowiązania wobec szwalni i dostawców tkanin, co niestety pogorszyło efektywność finansową spółki. W efekcie spółka musiała zmniejszyć zatrudnienie, zredukować koszty marketingu, a finalnie uruchomić także procedurę restrukturyzacji i wstrzymać zwroty pożyczek dla pożyczkodawców, proponując im późniejszy termin spłaty. Nasi wierzyciele zaakceptowali propozycję układową, obecnie czekamy na decyzję sądu, który ma zatwierdzić zawarty układ.

Od wielu miesięcy prowadzimy działania, które przynieść mają poprawę sytuacji w spółce. Słuszność podjętych kroków potwierdzają świeże dane pozyskane w sprawozdaniu za kwiecień 2022 roku.

Zmniejszenie kosztów stałych

Jednym z podstawowych działań, które podejmujemy w spółce, by sytuacja została naprawiona, jest obniżanie kosztów stałych działalności. Dzięki mniejszym kosztom ponoszonym comiesięcznie możemy łatwiej osiągnąć rentowność. Obniżenie kosztów stałych do pokrycia wymaga mniejszej sprzedaży oraz mniejszej marży do uzyskania, by spółka mogła być rentowna. Jednym z większych kosztów spółki są wynagrodzenia – to koszt utrzymania zespołu, który tworzy strukturę firmy. Nasz zespół budowaliśmy latami, jednak musieliśmy podjąć trudną decyzję, by uszczuplić nasz skład, ograniczając nasze działania do tych najbardziej potrzebnych, przekładających się na naprawę sytuacji w spółce. Dzięki kilkuletniej działalności i wykonanej pracy możemy działać teraz efektywnie w mniejszym zespole. Koszt miesięcznych wynagrodzeń zmniejszyliśmy aż o 50% – z 224 tys. zł do 112 tys. zł.

Wzrost wydajności sprzedaży

Jak opisałem wyżej, spadek płynności finansowej odbił się mocno na marży, czyli na zysku osiąganym ze sprzedaży, po odliczeniu kosztów produkcji i jej przygotowania. Na te koszty składają się głównie koszty tkanin i innych składników produkowanej odzieży, usługi szycia realizowane w szwalniach oraz koszt pracy pracowników związanych z produkcją – kupców, projektantów, technologów odzieży. Środki, które pozostają z przychodu po pokryciu tych kosztów, stanowią zysk brutto ze sprzedaży. Jeśli wyrazimy ten zysk w procentach względem przychodu, nazywamy ten wskaźnik marżą zysku brutto ze sprzedaży. Pozwala ona ocenić, czy dany biznes jest zdrowy u swoich podstaw, czy produkty sprzedawane są z narzutem – powyżej kosztów wytworzenia. Im większa marża, tym więcej przychodu zostaje na pokrycie pozostałych kosztów oraz zysk firmy.

W 2021 roku wartość towarów oraz półproduktów w naszym magazynie osiągała nawet 3 mln zł, co było najwyższą wartością w historii firmy. Większa wartość produktów w magazynie pozwala realizować większą sprzedaż, ponieważ marka może zaoferować bardziej różnorodny i dostępny towar w wielu rozmiarach i wariantach. By jednak utrzymać tak dużą wartość magazynu, konieczne jest posiadanie odpowiedniego kapitału obrotowego pozwalającego na regulowanie bieżących zobowiązań. W 2021 roku pozyskaliśmy zbyt mało finansowania, by móc utrzymać tak duży magazyn. To dlatego marża zysku brutto ze sprzedaży ucierpiała w czasie naszego kryzysu płynności finansowej – by terminowo regulować zobowiązania, zmuszeni byliśmy obniżać ceny naszych produktów. W 2021 roku ten wskaźnik wyniósł jedynie 10%. 
W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy jednak zmiany, które przyniosły już efekt w postaci przywrócenia zdrowego poziomu marży. Standard w tym sektorze w Polsce to 47-51%. Za pierwsze 4 miesiące 2022 roku możemy pochwalić się 47,8% marżą zysku brutto ze sprzedaży. To bardzo dobry sygnał, fundament osiągnięcia efektywności finansowej.

Poprawa efektywności finansowej

Zwieńczeniem prac nad efektywnością finansową ma być osiągnięcie rentowności w spółce, czyli dodatni wynik finansowy – najpierw w ujęciu miesięcznym, potem za cały rok.

Z powodu problemów w płynności finansowej i spadku marży, w 2021 roku comiesięczna strata spółki wyniosła średnio aż 540 tys. zł. Tak wysoka strata finansowa spowodowała utratę znacznej ilości kapitału przez spółkę i opóźnienia w regulowaniu bieżących zobowiązań. 

Wprowadzane w spółce zmiany przynoszą widoczny efekt. Mimo że spółka nadal ma przed sobą wznowienie produkcji w pełnej skali, strata już została zmniejszona blisko 5-krotnie, do ok. 110 tys. zł. To wartość po uwzględnieniu umorzenia odsetek od pożyczek, które dokona się po spłaceniu przez nas układu zawartego z wierzycielami. By do tego doszło, sąd musi zatwierdzić układ, a spółka musi go terminowo realizować.

Plan na 2023 rok to osiągnięcie zysku w skali roku. Jeszcze w 2022 roku możemy jednak osiągnąć zysk w ujęciu miesięcznym i do tego dążymy.

Dokapitalizowanie spółki

By spółka mogła osiągnąć rentowność, potrzebna jest odbudowa kapitału obrotowego, dlatego uruchomiliśmy nową emisję akcji oraz zaoferowaliśmy nowe warunki umów pożyczek, które można zawrzeć z Marie Zélie SA – oprocentowanie wynosi obecnie nawet 14%!

Kapitał potrzebny jest, by zwrócić klientkom należne środki za zwrócone zamówienia i odzyskać ich zaufanie. Jest również niezbędny, byśmy mogli przywrócić pełną ofertę marki, w tym zimowe płaszcze, które świetnie się u nas sprzedają.

Wprowadzane działania przynoszą pozytywne zmiany i już w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się osiągnięcia rentowności w ujęciu miesięcznym. Nie stanie się to jednak bez pozyskania kapitału przez spółkę. 

Jeśli chcesz włączyć się w odbudowę potencjału Marie Zélie i jej dalszy rozwój, zainwestuj w akcje lub skorzystaj z oferty pożyczkowej.

Wierzę, że razem możemy to osiągnąć!

Krzysztof Ziętarski
prezes zarządu Marie Zélie SA
założyciel marki Marie Zélie

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *